Категорії
Новини

ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ МОВИ: ТЕРМІНИ, НЕОЛОГІЗМИ, СЛЕНГ …

Можна сказати без перебільшення, що мова будь-якої соціально-культурної спільності живе власним життям, будучи відображенням змін у світі людських відносин та взаємин із царством природи. Скільки нових слів з’явилося в російській мові після Жовтневої соціалістичної революції в 1917 р.!

В даний час розвиток мов народів і народностей планети визначають не так політичні події, як революційні перетворення в науці та техніці. У кожній сфері людської діяльності /масові комунікації, маркетинг, військова промисловість, авіатранспорт та ін./ з’являються нові терміни та слова, пов’язані з входженням у побут технічних новинок, які виконують допоміжні функції. Виникають цілі галузі науки і техніки завдяки науковим відкриттям та технічним досягненням – кібернетика, генна інженерія, біомеханіка тощо. Однак, крім свого головного призначення, технічні інновації та наукові відкриття змінюють характер, способи здійснення та сенс людських відносин.

Англійська мова, як жодна інша мова, по праву є прабатьком багатьох слів, що наповнили мовний простір від Чилі до Сінгапуру. Сучасні комунікації стали можливими багато в чому завдяки міжнародному статусу англійської мови, що став синонімом передових технологій, швидкісних засобів зв’язку, інновацій та успішного бізнесу. Саме лідерські позиції американського народу в науково-технічному прогресі сприяли тому, що ми, представники інших націй та народів, запозичуємо та адаптуємо безліч слів з англійської до своєї рідної мови. Ми вживаємо їх в офісах і будинках, часом вставляємо для “червоного слівця” у повсякденне і формальне мовлення, вдаються до них, коли намагаємося зрозуміти інструкції до телефонів та телевізорів, відеомагнітофонів та комп’ютерів …

Отже, в мові з’являються:

  • терміни, пов’язані зі сферою споживання та масовими комунікаціями;
  • технічні назви, що виникають завдяки новим досягненням науки і технологій;
  • комп’ютерний сленг, що функціонує серед користувачів і професіоналів ;
  • укорочені слова, що служать для спрощення комунікації та скорочення часу передачі текстових повідомлень.

Водночас, концентрація та зростання обсягу технічного знання, яким володіє людство, зумовлює вживання слів, пов’язаних більше з галуззю науки і техніки, заодно і раціоналізуючи людські емоції та стосунки.

Дослідження американських вчених показали, що в мові можна виділити близько 30 концептуальних областей знання, які відображають результати різних розумових операцій та процесів :

1 – управление знаниями2 – сравнение подобного
3 – исследование памяти4 – эмоции
5 – объяснение6 – видение мира
7 – работа воображения8 – причины неудач
9 – управление ожиданиями10 – аргументация другого порядка
11 – определение угроз12 – постановка целей
13 – целевые области14 – целевой менеджмент
15 – создание планов16 – элементы плана
17 – планирование модальностей18 – планирование целей
19 – конструирование плана20 – адаптация плана
21 – дизайн22 – решения
23 – раписание24 – мониторинг
25 – работа модальностей26 – контроль выполняемости
27 – повторяемая выполняемость28 – следование плану
29 – наблюдение за выполнением30 – интеракция тела

Уважно вивчивши таблицю, наведену вище, ми побачимо, що серед згаданих областей знання є важливий елемент – бачення світу. Всі блоки знання виявляються взаємопов’язані таким чином, що ціннісна система і зовнішнє середовище часом вступають у суперечність, не встигаючи адаптуватися один до одного за короткий проміжок часу. У зв’язку зі зростаючим обсягом технічної інформації, що надходить для обробки в центри головного мозку, мова як засіб переведення розумових операцій у вербальну форму зазнає колосального навантаження.

Адаптація мови до змін у довкіллі проходить ряд стадій, які не завжди позитивно відбиваються на фізіологічному рівні. Людині, спосіб життя якої зосереджений на рутині, монотонному режимі, обмеженому спілкуванні та замкнутості у вузькому колі, складно встигати за ритмами сучасного життя. Нова реальність науково-технічного розвитку змінює модальність нашого буття – мову, комунікації, спосіб та стиль життя, місце людини у системі світобудови…

Немає сумнівів – мова та суспільство єдині у своєму розвитку. Англійська мова може стати нашим другом, допомагаючи нам освоїтися в швидко змінюваному світі, адаптувати нас до інновативного довкілля (що стає частиною нашого повсякденного життя), відстежувати тенденції у розвитку людського знання та культури, стати частиною майбутнього всієї планети.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Последние записи

This site is registered on wpml.org as a development site.